Projectes d'Anglès a 2n ESO


Per Magdalena Font, dept. Estrangeres


A segon d’ESO estem fent dos projectes internacionals. Aquests projectes consisteixen en posar-nos en contacte amb escoles d’arreu del món emprant l’anglès com a mitjà de comunicació. Tots els participants en aquests projectes aprenen anglès com a segona llengua. En finalitzar els projectes, al juny, esperem haver millorat la nostra comunicació en anglès, haver explorat els usos i la utilitat d’aquesta llengua fora de l’aula, haver creat llaços amb altres estudiants d’arreu del món i haver après moltes coses sobre les seves cultures.
    Amb un dels grups feim un projecte amb 3 escoles més, de Finlàndia, de Turquia i de França. Fins ara hem presentat les nostres escoles als altres grups i hem comparat alguns aspectes que difereixen entre els nostres centres. Per exemple, l’escola de Finlandia és molt petitona, i són menys de 80 alumnes, i la de Turquia, d’altra banda, és molt gran  ja que és a Istambul, la ciutat més poblada de Turquia.
    Amb l’altre grup feim el projecte amb una escola del País Basc, amb una escola de La Reunion, França, i amb una escola de Croàcia. Fins ara hem estat fent un poc de recerca sobre aquests llocs, i també hem iniciat una activitat per mirar de conèixer-nos un poc més. Aquesta activitat consisteix en enviar uns e-mails sobre nosaltres i una foto de grup amb alguns elements que ens identifiquen i a partir dels e-mails, els alumnes han de sabre qui és qui a la fotografia. 
    Amb ambdós grups hem fet uns “project corners” a les aules on anirem penjant algunes informacions o parts dels projectes perquè qui se’n vulgui assabentar més, hi pegui una ullada. A la fotografia podeu veure el project corner de l’aula B21. Per ara hi tenim descrites les diferents fotografies que vam rebre de les diferents escoles.

Comentaris