Envers el vers


Departament de Català

Envers el vers, amb Josep Pedrals a l’IES Santanyí

Divendres dia 5 de maig un grup divers d’alumnes varen gaudir de la poesia de ben aprop amb el poeta Josep Pedrals.
Va oferir una nova visió de la poesia amena i entretinguda.
Aquesta activitat es va poder dur a terme gràcies al Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet i a Pau Vadell.

Comentaris