LA NIT DE LES ÀNIMES


La revetlla de Tots Sants és coneguda a Mallorca com la Nit de les Ànimes, ja que hi ha la creença que és en aquesta data quan les ànimes dels avantpassats tornen a la llar on han viscut. Per això era costum encendre espelmes i altres llums de flama, sovint a l’interior de càntirs i fruits del temps, com les carabasses, que s’acostumaven a decorar i que es col·locaven a la porta de la casa, a les habitacions o a la cuina perquè les animetes trobessin el camí.
En alguns llocs es feien processons disfressats de fantasmes, ànimes en pena, bruixes, etc.
Avui en dia la tradició anglosaxona de Halloween s’ha estès arreu de Mallorca.

Per això, dimarts 31 d’octubre  a l’institut es va fer una lectura de poemes de por durant el primer esplai. Hi participaren els departaments de Llengua Catalana, Llengua Castellana i el d’ Anglès.

Comentaris