CONCURS 
AULES NETES
El concurs d’aules netes és una iniciativa de l’ IES SANTANYÍ per cuidar el medi
 ambient i tenir les aules netes.

Entre els ítems a puntuar hi ha: tenir una paperera pel rebuig, pels envasos i 
plàstics, i una caixa per reciclar el paper.Tenir les taules netes i les parets, també 
puntuen tenir iniciatives eco-ambientals, per exemple posar cartells i pòsters 
relacionats amb el medi ambient…
La classe que a fi de curs més punts tengui guanyarà el concurs.


Comentaris