CARNAVAL

CARNAVALMateu Ferrer i José Pregal 3r ESO

El carnaval és una festa d’origen romà. Després se va relacionar amb la Quaresma i va adoptar variants de cada
país, amb l’ajuda dels ritus i creences
indígenes americanes.

Els dies anteriors al dimecres de Cendra, quan comença la Quaresma, són coneguts a Mallorca com els Darrers Dies.

El Carnaval és una celebració que traspassa fronteres, i es viu als quatre continents a excepció d’Àsia.  


Comentaris