Plàstics: ús i abús
Bela Blagoeva Popova 1rESO A  
Durant els darrers seixanta anys, la producció de plàstics ha augmentat de manera vertiginosa. A l’any 1950 era de 1,5 milions de tones i a l’any 2013 ha pujat fins  a 299 milions.
Per evitar el problema d’aquest abús de producció, hem d’intentar re-utilitzar tot el  que podem i quan no sia possible, reciclar.
A Àfrica es consumen 10 vegades menys plàstics que a Europa i Estats Units.
hem de ser conscients que per  descompondre’s una ampolla de plàstic tarda  de 500 - 1000 anys, per tant ens trobam davant un problema molt greu.
Les dades que tenim ens diuen que  un 38% dels plàstics van directe a abocadors i només un 26% es reciclen. D’aquests percentatge, un  36% es re-utilitza per fer energia i combustible
Amb aquest escrit vull donar un consell : utilitzem bosses de roba, bosses amb midó, de canya de bambú. Portem  cistells de vímet, carmanyoles de vidre , metall etc. Siguem responsables amb el medi ambient. No tenim planetaB.

  

Comentaris